Информация

Уважаеми кандидат-студенти,

От първи декември 2014 година Икономически университет - Варна въвежда нова форма за провеждане на кандидатстудентски изпити - чрез полагане на електронен тест.

Условията за кандидатстване за електронен изпит са следните:

 • Всеки кандидат-студент има право да се яви на електронен кандидатстудентски изпит по "Математика", "География на България", "Български език и литература" и/или "Икономика" на всички обявени в графика дати, като всеки от конкурсните изпити важи за кандидатстване във всички специалности в Икономически университет - Варна.

Кандидатстудентски електронен изпит Брой въпроси Продължителност на изпита
Български език и литература 80 2 часа
География на България 80 2 часа
Икономика 80 2 часа

Математика

За изпита по математика е разрешено ползването на електронен калкулатор и справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от ИУ-Варна, или други справочници, одобрени от МОН.
40 2 часа

Кандидатстудентски справочник и примерни тестове за кандидатстудентски изпити могат да бъдат закупени от онлайн книжарницата на ИУ-Варна или на място от книжарницата в основна сграда на Икономически университет - Варна на адрес бул. "Княз Борис І" № 77 (Работно време на книжарницата: от понеделник до петък от 07:30 до 18:00 ч.)

 • За Колежа по туризъм към ИУ-Варна се полагат кандидатстудентски изпити под формата на електронни тестове по: Английски, Френски, Немски и Руски език, включващи по 60 въпроса, с обща продължителност 90 минути.
 • Електронен тест може да положи всеки кандидат - студент или друго лице, с навършени 16 години.
 • Електронните тестове се провеждат в специализираните зали на тестовия център на Икономически университет - Варна по предварително обявен график, който можете да видите във формата за регистрация.
 • Резултатите от теста се отпечатват върху уникален Сертификат, който всеки кандидат - студент получава след приключване на теста по желание. Сертификатът е валиден при кандидатстване в Икономически университет - Варна или други висши училища в Р. България.
 • Чрез формата за регистрация, всеки кандидат - студент може да се регистрира за явяване на един или повече изпити. При успешна регистрация, кандидатите получават на електронната си поща съобщение с подробна информация за предстоящия тест.
 • При неудовлетворителни резултати кандидат - студентът може да се регистрира отново и да се яви повторно на тест. Броят на възможните явявания е неограничен.
 • Допускането до залата за полагане на електронен тест за кандидатстване в Икономически университет - Варна става след представяне на лична карта и документ, удостоверяващ, че е заплатена съответната такса.
 • Първоначалната такса за всеки един вид изпит е 50 лв., а за всяко следващо явяване 30 лв.
 • Плащане е възможно в следните форми:
  • На място в Тестовия център в кабинет 62 на Икономически университет - Варна (само в делничен ден);
  • По банков път:

   ДСК ЕАД;
   IBAN: BG73 STSA 9300 3129 2762 00;
   BIC: STSABGSF;
   Титуляр: Икономически университет - Варна


 • За издаване на уникален сертификат се заплаща такса от 10 лв.
 • Допускане в залата се осъществява до 15 мин. преди началото на изпита.
 • Таксите и начините за плащане ще можете да видите след регистрация.