Тестов център


Кабинет Местоположение: Основен корпус на Икономически университет - Варна, Етаж 0

Офис асистент

Румяна Дилова Румяна Дилова

Тел Тел. 0887671601, 0882164816

Емайл Е-mail: testcenter@ue-varna.bg