Информация

Уважаеми кандидат-студенти,

От първи декември 2014 година Икономически университет - Варна въвежда нова форма за провеждане на кандидатстудентските изпити – чрез полагане на електронен тест. Условията за кандидатстване за електронен изпит са следните:

 • Кандидатстудентски изпити под формата на електронни тестове се провеждат по дисциплините: „Математика“, „Български език и литература“, „География на България“ и „Икономика“, валидни за Икономически университет - Варна и Английски, Френски, Немски и Руски език, валидни за Колежа по туризъм към ИУ-Варна.

 • Електронен тест може да положи всеки кандидат - студент или друго лице, с навършени 16 години.

 • Електронните тестове се провеждат в специализираните зали на тестовия център на Икономически университет - Варна по предварително обявен график, който можете да видите във формата за регистрация.

 • Резултатите от теста се отпечатват върху уникален Сертификат, който всеки кандидат - студент получава след приключване на теста. Сертификатът е валиден при кандидатстване в Икономически университет - Варна или други висши училища в Р. България.

 • Чрез формата за регистрация, всеки кандидат - студент може да се регистрира за явяване на един или повече изпити. При успешна регистрация, кандидатите получават на електронната си поща съобщение с подробна информация за предстоящия тест.

 • При неудовлетворителни резултати кандидат - студентът може да се регистрира отново и да се яви повторно на тест. Броят на възможните явявания е неограничен.

 • Допускането до залата за полагане на електронен тест за кандидатстване в Икономически университет - Варна става след представяне на лична карта и документ, удостоверяващ, че е заплатена съответната такса.

 • Първоначалната такса за всеки един вид изпит е 50 лв., а за всяко следващо явяване 30 лв.

 • Плащане е възможно в следните форми:

  - На място в Тестовия център в кабинет 62 на Икономически университет - Варна (само в делничен ден);

  - По банков път:

  • ДСК ЕАД;
  • IBAN: BG73 STSA 9300 3129 2762 00;
  • BIC: STSABGSF;
  • Титуляр: Икономически университет - Варна;

 • За издаване на уникален сертификат се заплаща такса от 10 лв.

 • Допускане в залата се осъществява до 15 мин. преди началото на изпита.

Таксите и начините за плащане ще можете да видите след регистрация.